Αρχική Υπηρεσίες Ομαδική Αποτελεσματικότητα & Ηγεσία
Ομαδική Αποτελεσματικότητα & Ηγεσία
Ευρετήριο Άρθρου
Ομαδική Αποτελεσματικότητα & Ηγεσία
Σελίδα 2η
Όλες οι Σελίδες
Η δυνατότητα της αναγνώρισης της διαφορετικότητας των ανθρώπων μέσα σε μια οργάνωση, της αναγνώρισης εκείνων των δεξιοτήτων που ο καθένας μπορεί να προσφέρει, είναι το κυρίαρχο συστατικό των προγραμμάτων της ενότητας αυτής.

Στα πλαίσια του προγράμματος Αποτελεσματικής Ηγεσίας οι συμμετέχοντες, με βοήθημα τη Προσωπική Έκθεση Discovery, έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν το δικό τους στυλ ηγεσίας καθώς επίσης και τον τρόπο διοίκησης και το ιδανικό περιβάλλον που αποδίδει στους ίδιους και στους συνεργάτες τους. Το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ότι ή όποια αλλαγή στο τρόπο άσκησης ηγεσίας που θα χρειαστεί να γίνει, περνάει μέσα από διαδικασία Αυτογνωσίας. Έτσι υπάρχει ουσιαστική κατανόηση της ανάγκης προσαρμογής της συμπεριφοράς σε αντίθεση με την απλή απαρίθμηση και εκμάθηση των τεχνικών δεξιοτήτων της ηγεσίας.