Αρχική Υπηρεσίες
Προσωπική Ανάπτυξη
Ευρετήριο Άρθρου
Προσωπική Ανάπτυξη
2η σελίδα
Όλες οι Σελίδες
 
Σε συνεργασία μαζί σας, διαμορφώνουμε και υλοποιούμε προγράμματα Προσωπικής Ανάπτυξης τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να καλύψετε τις ανάγκες και τους στόχους της δικής σας οργάνωσης μέσα από την ανάπτυξη των μελών της ομάδας σας.

Σύμφωνα με τον Carl Jung, όλες οι αλλαγές ξεκινούν από μέσα μας, και είναι αυτή ακριβώς η αρχή που καθορίζει τον τρόπο που προσεγγίζουμε τη Προσωπική Αποδοτικότητα.

Το ταξίδι μας για την Προσωπική μας Ανάπτυξη ξεκινά με μία διαφωτιστική, μαγική και ταυτόχρονα διασκεδαστική εξερεύνηση του εαυτού μας, εξετάζοντας όλες τις πτυχές που κάνουν τον καθένα μας μοναδικό έτσι ώστε να βελτιώσουμε την αυτογνωσία μας.

Το βασικό πρόγραμμα της Προσωπικής Αποδοτικότητας υποστηρίζεται από ένα πρωτοποριακό μαθησιακό σύστημα: το Discovery, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε τις προτιμήσεις μας και να εκτιμήσουμε τις δυνατότητές μας. Αυτά τα στοιχεία, αποτυπώνονται στη Προσωπική Έκθεση Discovery της Insights, η οποία εκδίδεται μετά από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου και δίνεται στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
 

Η Έκθεση αυτή είναι ένα εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης που δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να κοιτάξουν διεισδυτικά τον εαυτό τους και τους άλλους (Δείγμα Προσωπικής Έκθεσης).