Αρχική Η Εταιρεία Ιστορικό
Ιστορικό

Την εταιρεία μας την ιδρύσαμε το 1992 με σκοπό να προσφέρουμε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Εκπαίδευση σε θέματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και βελτίωσης της Ατομικής και Ομαδικής Παραγωγικότητας.

Στα πλαίσια της προσπάθειας μας να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους συγκεκριμένους τομείς, παράλληλα με τη δική μας Ελληνική και διεθνή εμπειρία αναπτύξαμε στρατηγικές συνεργασίες με ομοειδείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο, έχουν μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία και, το σημαντικότερο, πιστεύουν στις ίδιες αξίες όσον αφορά τη συνεχή μάθηση, και εξυπηρέτηση του πελάτη.

Οι εταιρείες αυτές - στρατηγικοί μας εταίροι - είναι η Insights Learning & Development, η Develor International, και το Service Quality Institute, σε συνεργασία με τις οποίες δραστηριοποιούμεθα στον ευρύτερο χώρο της Ευρώπης και Μ. Ανατολής.