Αρχική Ανοιχτά Σεμινάρια 28/06/2017 - Αποτελεσματικότητα στη Πώληση
28/06/2017 - Αποτελεσματικότητα στη Πώληση

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στα στελέχη που ασχολούνται με πωλήσεις και επιθυμούν να μετατρέψουν τη πώληση από μια απλή τεχνική διαδικασία σε μια εμπειρία, όπου σε κάθε φάση της πώλησης ο πωλητής θα δημιουργεί αρμονική σχέση με τον πελάτη εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη και αφοσίωση του.

Στο τέλος του προγράμματος ο κάθε συμμετέχων θα έχει:

  • Μάθει να αναγνωρίζει τις ανάγκες, επιθυμίες και προτιμήσεις του πελάτη που καλείται να καλύψει.
  • Εντοπίσει τα σημεία εκείνα της συμπεριφοράς του που θα πρέπει να προσαρμόζει ανάλογα με τον πελάτη που έχει να εξυπηρετήσει.
  • Εξασκηθεί να χρησιμοποιεί το μοντέλο πώλησης της Insights που βασίζεται στην αντιμετώπιση της ιδιαιτερότητας της προσωπικότητας του κάθε πελάτη.
  • Αντιληφθεί το βαθμό που η δική του απόδοση συνεισφέρει στη συνολική απόδοση της επιχείρησης.
  • Κατανοήσει πώς η βελτίωση κάποιων στοιχείων της συμπεριφοράς του μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των διαπροσωπικών του σχέσεων.