Αρχική Ανοιχτά Σεμινάρια 05/12/2017 - Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελάτη
05/12/2017 - Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελάτη

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα στελέχη «πρώτης γραμμής» μιας επιχείρησης που έρχονται σε επαφή με τον εξωτερικό πελάτη πρόσωπο-με-πρόσωπο και που επομένως επηρεάζουν την εμπειρία που αυτός αποκομίζει από την επαφή με την εταιρία-οργανισμό.

Στο τέλος του προγράμματος ο κάθε συμμετέχων θα:

  • Έχει ευαισθητοποιηθεί ως προς την ανάγκη παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της εταιρίας.
  • Έχει την απαραίτητη θετική στάση για την παροχή εξυπηρέτησης.
  • Γνωρίζει τις βασικές παραμέτρους με βάση τις οποίες ο πελάτης αξιολογεί το επίπεδο της παρεχόμενης εξυπηρέτησης.
  • Έχει μάθει και θα έχει εξασκηθεί στις πλέον κατάλληλες τεχνικές για την παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης.
  • Μπορεί τελικά, να αντεπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε κάθε συναλλαγή με πελάτη, όσο και αν το περιβάλλον, η ψυχική του κατάσταση ή ο ίδιος ο πελάτης δεν βοηθούν σ’αυτό.
  • Είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τα παράπονα των πελατών και να τους ξανακερδίζει.
  • Έχει δημιουργήσει ένα ατομικό πρόγραμμα δράσης για τη βελτίωση της τεχνικής του.