Αρχική Ανοιχτά Σεμινάρια 14/11/2017 - Τεχνικές Παρουσίασης
14/11/2017 - Τεχνικές Παρουσίασης

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα στελέχη μιας επιχείρησης που, μεταξύ άλλων καθηκόντων, πρέπει να ετοιμάσουν και να κάνουν μια παρουσίαση σε πελάτες, σε προμηθευτές, σε προσωπικό της εταιρίας ή στο ευρύτερο κοινό και στόχο έχει να αναπτύξει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την παρουσίαση αυτή.

Στο τέλος του προγράμματος ο κάθε συμμετέχων θα:

  • Είναι σε θέση να διώχνει το φόβο της παρουσίασης μπροστά  σε κοινό.
  • Έχει μάθει πώς να διαρθρώνει το περιεχόμενο της παρουσίασής του ανάλογα με το κοινό.
  • Ξέρει το «πώς» της παρουσίασης.
  • Μπορεί να χρησιμοποιεί τα οπτικά βοηθήματα και το λογισμικό των παρουσιάσεων έτσι που να υποστηρίζουν σωστά το περιεχόμενο  της παρουσίασης του.
  • Έχει μάθει να εκμεταλλεύεται τις ερωτήσεις του ακροατηρίου για να τονίσει σημαντικά σημεία της παρουσίασης.
  • Έχει αντιληφθεί και θα έχει βελτιώσει μέσα από ατομικό coaching τα αδύνατά του σημεία.
  • Έχει δημιουργήσει ένα ατομικό πρόγραμμα δράσης για τη βελτίωση της τεχνικής του.