Αρχική Ανοιχτά Σεμινάρια 17/10/2017 - Διαχείριση Χρόνου
17/10/2017 - Διαχείριση Χρόνου

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται στα στελέχη εκείνα που αντιμετωπίζουν το χρόνο τους σαν ένα πολύτιμο παραγωγικό πόρο και επιθυμούν να διδαχθούν τεχνικές για να τον αξιοποιήσουν στο έπακρο, δουλεύοντας «έξυπνα» ώστε να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα του διαθέσιμου χρόνου και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Στο τέλος του προγράμματος ο κάθε συμμετέχων θα:

  • Διαμορφώσει τη δική του Βάση Αποφάσεων με την οποία θα μπορεί να κάνει σωστή κατανομή του χρόνου του
  • Μάθει να θέτει σωστούς στόχους (S.M.A.R.T.) που θα τον βοηθήσουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας του και στη προσωπική του ανάπτυξη.
  • Μάθει να αναγνωρίζει και να εστιάζει σε εκείνες τις δραστηριότητες που φέρνουν τα μεγαλύτερα αποτελέσματα
  • Μπορεί να δουλεύει πιο έξυπνα, όχι πιο πολύ, μειώνοντας τα επίπεδα άγχους και στρές
  • Μπορεί να ιεραρχεί σωστά τις εργασίες του, απονέμοντας τις κατάλληλες προτεραιότητες
  • Αναγνωρίαει τους δικούς του "Κλέφτες Χρόνου" και θα μάθει τρόπους αντιμετώπισης τους 
  • Αναγνωρίσει ποια είναι τα εμπόδια που ο ίδιος ο εαυτός μας βάζει, ανάλογα με το ψυχολογικό μας τύπο, στη σωστή διαχείριση του χρόνου και πώς θα τα αντιμετωπίσει.
  • Διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο προσωπικό σχέδιο δράσης λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία που αναγνώρισε σαν αδυναμίες κατά την διάρκεια του προγράμματος