Αρχική Ανοιχτά Σεμινάρια 27/06/2017 - Αποτελεσματική Επικοινωνία - Assertiveness
27/06/2017 - Αποτελεσματική Επικοινωνία - Assertiveness

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε αυτούς που επιθυμούν να βελτιώσουν τις προσωπικές τους δεξιότητες στην επικοινωνία ακόμα και με ανθρώπους των οποίων το στυλ συμπεριφοράς διαφέρει κατά πολύ από το δικό τους.  Απευθύνεται επίσης σε αυτούς που επιθυμούν να μάθουν ένα τρόπο να υποστηρίζουν τις απόψεις τους με αυτοπεποίθηση χωρίς όμως να εκφράζουν επιθετικότητα.

Στο τέλος του προγράμματος ο κάθε συμμετέχων θα:

  • έχει αναγνωρίσει τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της δικής του συμπεριφοράς και πως αυτά επιδρούν στην επικοινωνία με τους άλλους
  • μπορεί να αναγνωρίσει το τρόπο που οι άλλοι επιθυμούν να επικοινωνούν μαζί του
  • μπορεί να προσαρμόζει την συμπεριφορά του ανάλογα, ώστε να βελτιστοποιήσει τα εκάστοτε αποτελέσματα
  • μπορεί να υιοθετεί μια assertive προσέγγιση στην επικοινωνία του με τους άλους υπστηρίζοντας την άποωη του με το καλύτερο τρόπο