Αρχική Ανοιχτά Σεμινάρια 08/06/2017 - Προσωπική Αποδοτικότητα - Προσωπική Έκθεση Discovery
08/06/2017 - Προσωπική Αποδοτικότητα - Προσωπική Έκθεση Discovery

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους στη προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού τους, να μπορούν να καταλαβαίνουν τους άλλους, ώστε να δημιουργούν παραγωγικές σχέσεις σε όλους τους τομείς της ζωής τους.

Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στα στελέχη που μέσα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς βασίζονται για να διοικήσουν, περισσότερο στην επιρροή που ασκούν παρά στη δύναμη ή την εξουσιοδότηση που τους παρέχει η θέση τους. Γενικότερα, είναι χρήσιμο σε εκείνους που πρέπει να κατανοούν τα μηνύματα των συνεργατών τους αλλά και να επικοινωνούν τα δικά τους αποτελεσματικά.

Στο τέλος του προγράμματος ο κάθε συμμετέχων θα έχει:

  • Μάθει να αναγνωρίζει τις τέσσερις βασικές χρωματικές ενέργειες της Insights και τα χαρακτηριστικά των ανθρώπινων συμπεριφορών που σχετίζονται με την καθεμία από αυτές.
  • Κατανοήσει τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της κάθε χρωματικής ενέργειας και πώς αυτά μπορούν να επηρεάζουν τις σχέσεις με τους άλλους.
  • Γνωρίσει μία εύκολα κατανοητή  μεθοδολογία που θα τον βοηθήσει να καταλάβει καλύτερα τη προσωπικότητα τη δική του και των άλλων και να προσαρμόζει την προσέγγιση και επικοινωνία του  ανάλογα.
  • Αποκτήσει ένα εργαλείο, την Προσωπική Έκθεση Discovery, που περιγράφει μεταξύ άλλων, τα δυνατά του σημεία, αδυναμίες και προτάσεις για βελτίωση και προσωπική ανάπτυξη.
  • Μάθει πιο είναι το ιδανικό περιβάλλον, συνθήκες και τι είναι αυτό που τον παρακινεί ώστε να αξιοποιήσει το ταλέντο του και να αποδώσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του
  • Μάθει να αναγνωρίζει τον ψυχολογικό τύπο των άλλων και να προσαρμόζει τον τρόπο επικοινωνίας του σε αυτόν.
  • Διαμορφώσει, με βάση την αυτογνωσία που θα έχει αποκτήσει και με χρήση της μεθοδολογίας G-Wave της Insights το σχέδιο δράσης για την προσωπική του ανάπτυξη.

 

    Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στα στελέχη που μέσα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς βασίζονται για να διοικήσουν, περισσότερο στην επιρροή που ασκούν παρά στη δύναμη ή την εξουσιοδότηση που τους παρέχει η θέση τους. Γενικότερα, είναι χρήσιμο σε εκείνους που πρέπει να κατανοούν τα μηνύματα των συνεργατών τους αλλά και να επικοινωνούν τα δικά τους αποτελεσματικά.